Agency Advertising Account

Connect and optimize your digital marketing campaign!
Welcome to BC Agency, you are on the service page:
Super strong agency accounts, diverse platforms, unlimited daily budget and especially: no setup effort required
Retail customers
You are
Individual/ Organization/ Freelancer directly using the service
 • Enjoy direct service fees without intermediaries - Cheapest cost
 • There is no limit to the number of account openings
 • Get an account and create your own advertising campaign
Please read carefully the characteristics of each form of cooperation, then click on the option to receive information about the service!
Agency Partner
You want to become
 • Role: Representing customers to open advertising accounts at BC Agency.
 • Enjoy highly discounted and competitive dealer fees
 • We provide the service & you operate
 • Must meet the conditions to become and remain an Agent
Have potential customers and want to operate it yourself
Affiliate Partner
You want to become
 • Role: Find potential customers and convert them into purchasing customers.
 • Receive commissions up to $50 for each customer who uses the service
 • We provide services and operations
 • There is no limit to the number of commissions awarded
Focus on finding potential customers & getting commissions
 • Choose the form of cooperation that suits your needs

Learn more

Let's talk directly

Let's talk directly

Retail customers
You are
 • Nhận mức phí dịch vụ trực tiếp không qua trung gian - Phí rẻ nhất
 • Không giới hạn số lượng mở tài khoản
 • Nhận tài khoản và tự lên chiến dịch quảng cáo
Individual/ Organization/ Freelancer directly using the service

Please choose the form of cooperation that suits your needs

Please read carefully the characteristics of each form of cooperation, then click on the option to receive information about the service
Agency Partner
You want to become
 • Hưởng mức phí Đại lý được chiết khấu cao, cạnh tranh
 • BC cấp dịch vụ, Đại lý vận hành
 • Cần đáp ứng điều kiện để trở thành và duy trì Đại lý
 • Chức năng chính:  Đại diện cho khách hàng mở tài khoản quảng cáo tại BC Agency.
Have potential customers and want to operate it yourself
Affiliate Partner
You want to become
 • Nhận hoa hồng lên tới $50 cho mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ
 • BC cấp dịch vụ và vận hành
 • Không giới hạn số lượng khách hàng và hoa hồng được thưởng
 • Chức năng chính: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chuyển đổi họ thành khách hàng mua hàng.
Focus on finding potential customers & getting commissions

Xem chính sách Khách lẻ

Nhận chính sách Đại lý

Nhận chính sách Affiliate

 • Headquarter: 2nd Floor, CT3 Tower, X2 Dai Kim Apt., Tran Hoa Str., Hoang Mai Dist, Ha Noi, Vietnam.
 • Cambodia Branch: No. 724B Street Concrete Road Phum Kien Khleang, Chroy Changva, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh 12110, Cambodia.
 • Hong Kong Branch: RM 20 Unit B3, 07/FL Tuen Mun Ind Center, NO. 2 San Ping Circuit, Tuen Mun, Hong Kong.

Language

 • Vietnamese
 • English

Successful!

Thank !::name::! has registered! BC Agency's Customer service team will contact early. BC is very pleased to cooperate with you!
See more ad account types
Select language
 • English
 • Vietnamese

Đăng ký thành công

Cảm ơn !::name::! đã đăng ký! Bộ phận CSKH của BC Agency sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. BC rất hân hạnh được hợp tác cùng bạn!
 • Trở về trang chủ 

Get the cooperation policy now

START NOW

Đăng ký để trở thành 01 trong 05 KH được mở tài khoản phí thuê 0% trong tháng này!

Dừng lại một giây
Ưu đãi ngay đây!

LIÊN HỆ VỚI TÔI

BC Agency hân hạnh hợp tác đồng hành cùng bạn và doanh nghiệp!